" />

Privacy beleid

Privacy beleid bij Signum Expertise

De privacy van eigenaren en/of bewoners van de objecten, welke in een project worden betrokken via een bouwkundige opname, staat bij ons uiteraard hoog in het vaandel. Voorafgaand aan de uitvoering van een bouwkundige opname, sturen wij altijd een (bewoners) brief naar de adressen waar de opname plaatsvind en wanneer mogelijk lichten wij dan ook zo spoedig mogelijk de eigenaar van een object in. In de bewonersbrief geven wij ook altijd al aan dat wij uiteraard uw privacy respecteren:

Voorbeeld uit onze bewonersbrief:

” Deze opname houdt in dat de bouwkundige staat / conditie van alle objecten aan de binnenzijde en buitenzijde middels tekst/fotomateriaal wordt vastgelegd. Tijdens de uitvoering van de binnenopname houden wij uiteraard rekening met uw privacy en worden er alleen detailfoto’s van eventuele gebreken genomen.”

Een overzichtfoto interieur van een object zal hoogstens als uitzondering voorkomen, maar dit gebeurd dan ook alleen in overleg met de eigenaar van een object. Het fotomateriaal wordt door ons op externe “beveiligde systemen bewaard” en alleen vrijgegeven aan belanghebbende partijen. De directie van Signum Expertise zal ten alle tijden zorgvuldig een afweging maken, welke partij fotomateriaal / rapportages ontvangt. Tevens moet u een duidelijke link hebben met een project en het opvragen van een complete rapportage mag nooit nadelig zijn voor een eigenaar / bewoner van een object.

Tevens hechten wij er veel belang aan dat onze bouwkundige opnamen onder de statuten en regelementen van het Nivre blijven vallen en onze experts hebben hiervoor getekend.

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens we verzamelen wanneer u onze website gebruikt, om een rapport / offerte op te vragen. Ook wanner er een opname bij uw adres is uitgevoerd, hebben wij een rapport die wij juridisch 7 jaar moeten bewaren. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens of de rapportage opname:

uitsluitend bewaren om de door de gevraagde diensten te kunnen uitvoeren;
niet verstrekken aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om de door u gevraagde diensten te kunnen uitvoeren;
zorgvuldig beveiligen

Doel
We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen.

Communicatie
Wanneer u bij ons een rapport op vraagt of een offert aanvraagt e-mailbericht stuurt wordt deze opgenomen in ons archief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens om uw aanvraag te verwerken.

De website bevat formulieren die u kunt gebruiken voor gebruik van onze diensten, of om met ons in contact te komen over verschillende onderwerpen.

Bijvoorbeeld voor:

  • het aanvragen van een rapport
  • het aanvragen van een offerte
  • het plaatsen van een bericht

Onze diensten en activiteiten worden in uitgevoerd in opdracht. Deze opdrachtgevers krijgen toegang tot de rapportage van de uitgevoerde opname wat betrekking heeft op het project waar zij de opdracht voor hebben verleend. Het rapport mag door de opdrachtgever uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt.
Recht op inzien en aanpassen van persoonsgegevens
U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevens-bestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Mocht uw verzoek (nog) niet uitgevoerd kunnen worden lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het geval is. U kunt uw verzoek sturen via de mogelijkheden onder contact.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op, deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Signum Expertise 25 mei 2018

Privacy

Op deze site gebruiken we cookies. Kijk op de privacy pagina om te zien wat wij met deze gegevens doen.

Wilt u geen cookies; dan verzoeken wij u onze website te verlaten; klik anders aub