" />

Deformatiemetingen / Hoogtemeting

Een deformatiemetingen en/of hoogtemeting is een belangrijk onderdeel van bouwmonitoring bij projecten, waarbij er een kans is op zettingen door bemalingen, aanleg van bouwkuipen, saneringen, trillingen en het langdurig verlagen grondwaterstand.

Door bij gebouwen binnen het risicogebied meetpunten aan te brengen en met behulp van een digitaal waterpastoestel wordt de horizontale positie van de bebouwing nauwkeurig vastgelegd. Dit alles gebeurt ten opzichte van de NAP-bout (Normaal Amsterdams Peil).

Wij kunnen u vrijblijvend adviseren op het gebied van deformatiemetingen, scheefstand- en hoogtemetingen in geheel Nederland. Door het uitvoeren van herhalingsmetingen of een eindmeting kan men eventuele verzakkingen registreren en geeft de juiste informatie om een claim achteraf te kunnen beoordelen.

Wij kunnen u vrijblijvend adviseren op het gebied van deformatiemetingen, scheefstand- en hoogtemetingen in geheel Nederland.

Een deformatiemetingen en/of hoogtemeting kan een goede aanvulling op bouwkundige opnamen zijn, wanneer er sprake is van de uitvoering van bemalingen, aanleg van bouwkuipen, saneringen en verplaatsen van grote zandpaketten.

In samenwerking met OMX Op Maat Expertise (Leek) kunnen wij u vrijblijvend adviseren op het gebied van deformatiemetingen, scheefstand- en hoogemetingen in geheel Nederland.

Privacy

Op deze site gebruiken we cookies. Kijk op de privacy pagina om te zien wat wij met deze gegevens doen.

Wilt u geen cookies; dan verzoeken wij u onze website te verlaten; klik anders aub