" />

Bouwkundige opnamen

Een belangrijk onderdeel van bouwmonitoring is een gedegen vooropname voorafgaand een project. Door het nauwkeurig vast leggen van zichtbare bouwkundige- en esthetische gebreken, zal er minder klachten en claims worden ingediend.

In een rapport wordt de bouwkundige toestand van de bebouwing beschreven die is gelegen binnen het risicogebied van de uit te voeren werkzaamheden. Hierbij worden de bouwkundige en/of andere relevante gebreken/onvolkomenheden vastgelegd met tekst- en beeldmateriaal.

Naast het verzorgen van een bouwkundige vooropnamen, voorafgaand aan een project verzorgen we ook bouwkundige tussenopnamen, bij bijvoorbeeld meerdere fases of verschillende partijen en uiteraard ook een bouwkundige na opnamen, welke ter afsluiting van een project dienen.

Er bestaat ook een proces verbaal van toestand, wanneer er al werkzaamheden hebben plaatsgevonden, maar nog geen bouwkundige opname. Een bouwkundige opname en aanvullende scheurwijdtemeting is altijd een goede combinatie voor extra zekerheid.

Privacy

Op deze site gebruiken we cookies. Kijk op de privacy pagina om te zien wat wij met deze gegevens doen.

Wilt u geen cookies; dan verzoeken wij u onze website te verlaten; klik anders aub